23:45 ICT Thứ ba, 21/01/2020
Chào mừng các bạn đến với Website tỉnh đoàn Điện Biên!

Đăng nhập

Liên kết site

huy hiệu đoàn
Bản đồ hành chính tỉnh Điện Biên
Hệ tri thức Việt số hóa gđ2
Tài liệu học tập NQĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Khởi sự doanh nghiệp
TW Hội DNT VN
TW Hội TTT VN
VNPT
Một sự kiện đặc biệt Ngày hội Đoàn kết các tầng lớp thanh niên Việt Nam với sự có mặt của 1.000 đại biểu thanh niên tiêu biểu trong và ngoài nước. Nơi nhìn lại những hoạt động ý nghĩa những sự lan tỏa của công tác Hội và phong trào thanh niên trong suốt 5

Trang nhất » Tin tức » Thông tin cần biết

Triển khai “Chương trình mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình OCOP)

Thứ năm - 18/07/2019 16:32
Ngày 30/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê duyệt Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030.Đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 – 2020.

 
"Chương trình mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau:

* Quan điểm của Chương trình 
Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.
Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

 * Mục tiêu Chương trình OCOP
Mục tiêu tổng quát:  Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài tỉnh, từng bước phát triển ra thị trường trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị; Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện Đề án tái cơ cấu, Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn đến 2020; Góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động; bảo vệ môi trường và giữ gìn, phát triển kinh tế khu vực nông thôn một cách bền vững.

* Mục tiêu cụ thể:
Giai đoạn 2018 - 2020:  Kiện toàn hệ thống quản lý, điều hành Chương trình OCOP từ tỉnh đến xã, theo hướng bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo và Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp; Ban hành tiêu chí, trình tự thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP và chính sách hỗ trợ trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương.
Phát triển các sản phẩm Chương trình OCOP: Phát triển sản phẩm, làng nghề nông thôn: phát triển 21 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm Chương trình OCOP; 02 làng nghề gắn với du lịch; Phát triển các tổ chức kinh tế: củng cố và phát triển ít nhất 08 tổ chức kinh tế gắn với phát triển sản phẩm Chương trình OCOP và Phát triển nguồn nhân lực: Đến năm 2020, đào tạo 46 cán bộ quản lý nhà nước (cấp tỉnh, huyện) thực hiện Chương trình OCOP; 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo chuyên môn quản lý sản xuất, quản trị kinh doanh.

Giai đoạn 2021 - 2030:
Phát triển sản phẩm:  Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước đạt chuẩn quốc gia, quốc tế; đảm bảo 100% sản phẩm tham gia Chương trình OCOP được công bố tiêu chuẩn theo quy định; Thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch phát triển sản phẩm OCOP ở các vùng, các địa phương; Công nghệ hóa sản xuất sản phẩm, dịch vụ nông thôn theo ứng dụng triệt để cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Phát triển thêm 41 sản phẩm và 14 làng nghề gắn với du lịch.
Phát triển các tổ chức kinh tế: củng cố và phát triển mới các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP.
Phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh cho khoảng 1.000 lượt cán bộ quản lý nhà nước (cấp tỉnh, huyện, xã) thực hiện Chương trình OCOP; 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP.
Xúc tiến thương mại: Nâng cao hệ thống xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP; Hỗ trợ, xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP.

* Phạm vi, đối tượng thực hiện
- Phạm vi thực hiện
+ Phạm vi không gian: Chương trình OCOP được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trên toàn tỉnh, khuyến khích thực hiện cả ở khu vực đô thị (phường, thị trấn).
+ Phạm vi thời gian: Chương trình OCOP được triển khai thực hiện từ năm 2018.
- Đối tượng thực hiện
+ Sản phẩm: gồm sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương, hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương.
+ Chủ thể thực hiện: là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, hộ gia đình kinh doanh (có đăng ký) đăng ký kinh doanh tại địa phương, trong đó chú trọng các hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

* Nội dung Đề án
Chu trình OCOP: Chu trình OCOP được thực hiện theo 6 bước, trên cơ sở nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm" (đề xuất nhu cầu từ dưới lên, theo nhu cầu và khả năng của hộ sản xuất, hợp tác xã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ), cụ thể:
- Tuyên truyền, hướng dẫn về OCOP;
- Nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm;
- Nhận Kế hoạch kinh doanh;
- Triển khai Kế hoạch kinh doanh;
- Đánh giá, phân hạng sản phẩm;
- Xúc tiến thương mại.

Phát triển sản phẩm, dịch vụ theo 06 nhóm, bao gồm:
- Nhóm thực phẩm, gồm: thực phẩm được sản xuất, chế biến từ các lĩnh vực nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp. Ưu tiên các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đã được chứng nhận chất lượng, sản phẩm có khả năng xây dựng thương hiệu.
- Nhóm đồ uống, gồm: đồ uống có cồn; đồ uống không cồn.
- Nhóm thảo dược, gồm: các sản phẩm có thành phần từ thảo dược như thuốc y học cổ truyền, thực phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu, mỹ phẩm từ thảo dược, chế phẩm xua đuổi diệt trừ côn trùng...
- Nhóm vải và may mặc, gồm: các sản phẩm làm từ bông, sợi.
- Nhóm lưu niệm, nội thất, trang trí, gồm: các sản phẩm từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may,... làm đồ lưu niệm, đồ gia dụng, đồ dùng nhà bếp, đồ nội thất, trang trí các tòa nhà...
- Nhóm dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng, gồm: các sản phẩm dịch vụ phục vụ thăm quan, du lịch cộng đồng; du lịch giải trí, học tập, nghiên cứu trên địa bàn tỉnh.

* Các chương trình thực hiện OCOP tỉnh Điện Biên

Chương trình 1: Tuyên truyền, hướng dẫn về OCOP
- Nội dung tuyên truyền: Chương trình OCOP của tỉnh; các chủ trương chính sách, quy định của pháp luật có liên quan; các hoạt động Chương trình OCOP trong và ngoài tỉnh; các mô hình, sản phẩm Chương trình OCOP; thông tin về sản xuất, thị trường...
- Hình thức tuyên truyền: thông qua các kênh truyền hình, truyền thanh; hội nghị, hội thảo; pano, áp phích, trang mạng xã hội...
- Thời gian thực hiện: hằng năm.

* Chương trình 2: Đề xuất ý tưởng sản phẩm (nhận ý tưởng)
- Đối tượng: Tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP đăng ký ý tưởng sản phẩm cho hệ thống quản lý Chương trình OCOP. Từng ý tưởng sản phẩm được xem xét, lựa chọn các ý tưởng tốt nhất (làm cơ sở để triển khai). Các ý tưởng không được chọn có thể hoàn thiện, tham gia năm sau.
- Thời gian thực hiện: hằng năm.
- Trách nhiệm: cán bộ OCOP cấp xã và huyện.

* Chương trình 3 và 4: Xây dựng và triển khai thực hiện phương án sản xuất kinh doanh (nhận và triển khai phương án sản xuất kinh doanh)
- Đối tượng: tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP đã được lựa chọn thực hiện.
- Nội dung: xây dựng phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP giai đoạn 2018 - 2030 và chi tiết từng năm.
- Tập huấn phương pháp triển khai kế hoạch kinh doanh: tổ chức, cá nhân có phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP được duyệt sẽ được tập huấn về phương pháp triển khai kế hoạch kinh doanh.
- Thời gian thực hiện: hằng năm.
- Trách nhiệm: cán bộ OCOP cấp huyện hoặc tư vấn của Chương trình.

* Chương 5: Đánh giá, xếp hạng sản phẩm
- Mục đích: tôn vinh sản phẩm, làm cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm, áp dụng các cơ chế chính sách hỗ trợ.
- Đối tượng: các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP do các tổ chức, cá nhân sản xuất trên địa bàn tỉnh.
- Nội dung đánh giá, phân hạng: xếp hạng sản phẩm theo 05 hạng sao, tương ứng từ thấp đến cao (từ 1 sao đến 5 sao), trong đó các sản phẩm đạt từ 3 - 5 sao ở cấp huyện sẽ được đánh giá ở cấp tỉnh, các sản phẩm đạt 4-5 sao ở cấp tỉnh sẽ được đánh giá ở cấp quốc gia.
Hạng 5 sao: Sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;
Hạng 4 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;
Hạng 3 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao;
Hạng 2 sao: Sản phẩm chưa đạt đầy đủ tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao;
Hạng 1 sao: Sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao.
- Phương thức thực hiện: UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập Hội đồng xét duyệt trình Chủ tịch UBND cùng cấp quyết định.
- Thời gian: quý IV hằng năm.
- Trách nhiệm: ban điều hành OCOP cấp huyện, tỉnh.

* Chương 6: Xúc tiến thương mại
- Đối tượng: các sản phẩm Chương trình OCOP đã được xếp hạng từ 3 - 5 sao.
- Các hoạt động chính, gồm: xây dựng hệ thống trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, gian hàng OCOP tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khu dân cư; quảng bá trên các phương tiện truyền thống đại chúng; tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP; kết nối thị trường...
- Thời gian: liên tục trong năm.
- Trách nhiệm: Sở Công thương.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm sẽ góp phần phát triển các tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm có lợi thế của địa phương, tái cơ cấu nông nghiệp nông thôn, tăng thu nhập cho người dân, cần tạo ra được các sản phẩm hàng hóa có giá trị, được thị trường đón nhận, đưa sản phẩm OCOP thành hàng hóa có thương hiệu, có chất lượng và đảm bảo an toàn cho người sử dụng./. 

Tác giả bài viết: Nguyễn Mai Hoa, Ban TNNTCN&ĐT Tỉnh đoàn.

Nguồn tin: tinhdoandienbien.vn (Đinh Phượng)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin tiêu điểm

Xây dựng Đảng
TW Đoàn
TW Hội LHTN VN
Truyền hình thanh niên Điện Biên
Hệ thống văn bản
Tuổi trẻ và pháp luật
Tuổi trẻ với khoa học công nghệ

Video

Album ảnh

Thăm dò ý kiến

Theo bạn công tác Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh hiện nay có hiệu quả và sát với tình hình hiện nay không?

Rất hiệu quả

Hiệu quả

Không hiệu quả

Ý kiến khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 2797

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72712

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2900617