06:11 EDT Thứ tư, 03/06/2020
Chào mừng các bạn đến với Website tỉnh đoàn Điện Biên!

Đăng nhập

Liên kết site

huy hiệu đoàn
Bản đồ hành chính tỉnh Điện Biên
Hệ tri thức Việt số hóa gđ2
Tài liệu học tập NQĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Khởi sự doanh nghiệp
TW Hội DNT VN
TW Hội TTT VN
VNPT

Trang nhất » Văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 1169-CV/TĐTN–TNNTCN&ĐT 13/05/2020

Công văn “V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Cán bộ, công...

Tải về
Số: 1156-CV/TĐTN-BTG 06/05/2020

Công văn V/v triển khai hoạt động hợp tác phát triển du lịch...

Tải về
Số: 1140-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 21/04/2020

Công văn V/v tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác...

Tải về
Số: 1130-CV/TĐTN-BTG 14/04/2020

Công văn V/v tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh...

Tải về
Số: 1127-CV/TĐTN-VP 12/04/2020

Công văn V/v đôn đốc các nội dung chuẩn bị đánh giá giữa...

Tải về
Số:1123-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 07/04/2020

Công văn V/v giới thiệu điển hình CBCCVC trẻ tiêu biểu (kèm...

Tải về
Số: 1124 -CV/TĐTN-TNTH 07/04/2020

Công văn V/v tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Bác...

Tải về
Số: 1116-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 26/03/2020

[Khẩn] Công văn V/v đẩy mạnh các biện pháp tham gia phòng...

Tải về
Số: 1110-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 18/03/2020

Công văn V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch...

Tải về
Số: 1109-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 18/03/2020

Công văn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ...

Tải về
Số: 1111-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 18/03/2020

Công văn V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế...

Tải về
Số: 1107-CV/TĐTN-BTG 17/03/2020

Công văn V/v tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên...

Tải về
Số:1103-CV/TĐTN-VP 12/03/2020

Công văn V/v thực hiện báo cáo công tác Đoàn và phong trào...

Tải về
Số: 1098-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 11/03/2020

Công văn V/v Triển khai Tháng hoạt động thể dục, thể thao...

Tải về
Số: 1097 -CV/TĐTN-BTG 10/03/2020

Công văn V/v sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của...

Tải về
Số: 1090 /TĐTN-TNNTCNĐT 03/03/2020

Công văn V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch và thực...

Tải về
Số: 1092 CV/TĐTN-TCKT 03/03/2020

Công văn V/v báo cáo kết quả việc rà soát, sắp xếp lại tổ...

Tải về
Số: 1088 CV/TĐTN-TCKT 02/03/2020

Công văn V/v tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao kiến...

Tải về
Số: 1087 CV/TĐTN-TCKT 02/03/2020

Công văn V/v tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng...

Tải về
Số: 1082/TĐTN-TNNTCNĐT 01/03/2020

Công văn v/v tổ chức các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm...

Tải về
Số: 1083/TĐTN-TNNTCN&ĐT 01/03/2020

Công văn V/v triển khai Kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh hộ...

Tải về
Số: 1080-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 26/02/2020

Công văn V/v triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về phòng,...

Tải về
Số: 1074-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 25/02/2020

Công văn V/v triển khai các hoạt động trong Tháng Thanh niên...

Tải về
Số: 1075 -CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 25/02/2020

Công văn V/v triển khai thực hiện công trình thanh niên chào...

Tải về
Số: 1073 -CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 25/02/2020

Công văn V/v tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Chống...

Tải về
Số: 1076 /TĐTN-TNNTCNĐT 25/02/2020

Công văn V/v tăng cường quản lý và kiểm soát việc nuôi nhốt,...

Tải về
Số: 1070-CV/TĐTN–TNNTCN&ĐT 24/02/2020

Công văn V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi sáng kiến thanh...

Tải về
Số: 1071 -CV/TĐTN-VP 24/02/2020

Công văn V/v đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2020

Tải về
Số: 1069 -CV/TĐTN-BTG 20/02/2020

Công văn V/v tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội...

Tải về
Số: 1061-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 17/02/2020

Công văn V/v triển khai phong trào Đoàn Thanh niên tham gia...

Tải về
Số: 1062 -CV/TĐTN-TNNTCNĐT 17/02/2020

Công văn V/v thực hiện chỉ tiêu đoàn viên, thanh niên đề...

Tải về
Số: 1049-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 11/02/2020

Công văn V/v tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống...

Tải về
Số: 1050-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 11/02/2020

Công văn V/v triển khai Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày...

Tải về
Số: 1046-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 06/02/2020

Công văn V/v triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng...

Tải về
Số: 1044-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 04/02/2020

Công văn V/v triển khai Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày...

Tải về
Số: 1042/TĐTN-TNNTCNĐT 03/02/2020

Công văn V/v tăng cường triển khai phòng, chống dịch bệnh...

Tải về
Số: 1039/TĐTN-TNNTCNĐT 02/02/2020

Công văn V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 121/CT-TTg ngày...

Tải về
Số: 1040-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 02/02/2020

Công văn V/v đăng ký xây dựng mô hình ứng dụng KHCN trong...

Tải về
Số: 1032-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 14/01/2020

Công văn V/v quản lý công tác đưa người lao động Việt Nam đi...

Tải về
Số: 1033-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 14/01/2020

Công văn V/v triển khai Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày...

Tải về
Số: 1034-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 14/01/2020

Công văn V/v triển khai Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày...

Tải về
Số: 1029/TĐTN-TNNT,CN&ĐT 09/01/2020

Công văn V/v triển khai "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác...

Tải về
Số: 1023 CV/TĐTN-TNNTCN & ĐT 05/01/2020

Công văn V/v tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc...

Tải về
Số: 1017-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 01/01/2020

Công văn V/v tổ chức các hoạt động tăng cường kiểm soát ô...

Tải về
Số: 1016 -CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 01/01/2020

Công văn V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát...

Tải về
Số: 1009-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 29/12/2019

Công văn V/v triển khai Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg ngày...

Tải về
Số: 1007-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 23/12/2019

Công văn V/v triển khai Nghị định số 94/2019/NĐ-CPngày...

Tải về
Số: 1000-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 18/12/2019

Công văn V/v triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh...

Tải về
Số: 996-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 17/12/2019

Công văn V/v tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường Tết...

Tải về
Số: 983 CV/TĐTN-TCKT 02/12/2019

Công văn “V/v tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu và trao danh...

Tải về
Số: 977-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 01/12/2019

Công văn "V/v triển khai Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày...

Tải về
Số: 979-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 01/12/2019

Công văn "V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của...

Tải về
Số: 973-CV/TĐTN-VP 27/11/2019

V/v Gửi hồ sơ Thi đua Khen thưởng công tác Đoàn và phong...

Tải về
Số: 963-CV/TĐTN-BTG 18/11/2019

Công văn V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống...

Tải về
Số: 965-CV/TĐTN-TNNTCNĐT 18/11/2019

Công văn V/v triển khai Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT của...

Tải về
Số: 964 -CV/TĐTN-TCKT 18/11/2019

Công văn V/v xét chọn cán bộ Đoàn tiêu biểu đề nghị Ban Bí...

Tải về
Số: 956 -CV/TĐTN-BTG 11/11/2019

Công văn V/v tuyên truyền hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực...

Tải về
Số: 943-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 31/10/2019

Công văn V/v triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ...

Tải về
Số: 947-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 31/10/2019

Công văn V/v tăng cường tổ chức các hoạt động tham gia xây...

Tải về
Số: 946-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 31/10/2019

Công văn V/v tăng cường thực hiện bảo vệ, phát triển rừng,...

Tải về
Số: 933 -CV/TĐTN-TTNTH 21/10/2019

Công văn V/v tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Hội thi...

Tải về
Số: 906 -CV/TĐTN-BTG 03/10/2019

Công văn huy động lực lượng dự Lễ trao giải Cuộc thi viết...

Tải về
Số: 888/TĐTN-TNNTCNĐT 15/09/2019

Công văn tuyên truyền tuyển chọn lao động làm việc tại Công...

Tải về
Số: 887-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 11/09/2019

Công văn "V/v triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TWngày...

Tải về
Số: 881-CV/TĐTN-TTNTH 04/09/2019

Công văn V/v tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi năm 2019

Tải về
Số: 882 -CV/TĐTN-TNTH 04/09/2019

Công văn V/v giới thiệu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để...

Tải về
Số: 880 - CV/TĐTN-TCKT 03/09/2019

Công văn V/v đăng ký danh sách thí sinh tham gia Hội thi Bí...

Tải về
BC 175-BC/TWĐTN- VP 23/08/2019

Kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2019...

Tải về
Số: 872 -CV/TĐTN 22/08/2019

V/v tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo tại Hội nghị...

Tải về
Số: 860-CV/TĐTN-TG 18/08/2019

Công văn tuyên truyền Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ...

Tải về
Số: 861-CV/TĐTN-TG 18/08/2019

Công văn V/v tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV, viêm...

Tải về
Số: 862-CV/TĐTN-BTG 18/08/2019

Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP...

Tải về
Số:856-CV/TĐTN-BTG 11/08/2019

Công văn V/v tuyên truyền sử dụng mạng VCnet

Tải về
Số: 854-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 08/08/2019

Công văn V/v giới thiệu điển hình CBCCVC trẻ tiêu biểu (kèm...

Tải về
Số: 852/TĐTN-TNNTCN & ĐT 08/08/2019

Công văn V/v tổ chức phiên giao dịch việc làm online kết nối...

Tải về
Số: 853 -CV/TĐTN-TNNTCNĐT 08/08/2019

Công văn V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai ý tưởng sáng tạo...

Tải về
Số: 850-CV/TĐTN-BTG 06/08/2019

Công văn V/v báo cáo đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện...

Tải về
Số: 847-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 05/08/2019

Công văn V/v chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh...

Tải về
Số: 844 -CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 04/08/2019

Công văn triển khai Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày...

Tải về
Số: 845 -CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 04/08/2019

Công văn triển khai Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019...

Tải về
Số: 839-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 24/07/2019

Công văn triển khai công tác phòng chống, ứng phó thiên tai...

Tải về
Số: 834 -CV/TĐTN-BTG 21/07/2019

Công văn V/v huy động lực lượng tham gia các hoạt động kỷ...

Tải về
Số: 816 -CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 07/07/2019

Công văn triển khai Cuộc thi tìm hiểu về thực hiện Chỉ thị...

Tải về
Số: 817 -CV/TĐTN-BTG 07/07/2019

Công văn triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày...

Tải về
Số: 820 -CV/TĐTN 03/07/2019

Công văn v/v tham gia ý kiến vào báo cáo công tác Đoàn 6...

Tải về
Số: 809 -CV/TĐTN-BTG 30/06/2019

Công văn V/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền 70 năm...

Tải về
Số: 806-CV/TĐTN-BTG 27/06/2019

Công văn V/v tăng cường tuyên truyền các hoạt động công tác...

Tải về
Số:796 CV/TĐTN - TNNTCN&ĐT 18/06/2019

Công văn V/v triển khai thực hiện mô hình đường cây thanh...

Tải về
Số: 787-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 11/06/2019

Công văn tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ...

Tải về
Số: 780-CV/TĐTN-TG 10/06/2019

Công văn triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV...

Tải về
Số: 775-CV/TĐTN – TNNTCN&ĐT 05/06/2019

Công văn triển khai thực hiện Chương trình Hành trình thứ 2...

Tải về
Số: 770 CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 04/06/2019

Công văn V/v hỗ trợ thanh niên làm kinh tế

Tải về
Số: 771-CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 04/06/2019

Công văn V/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao...

Tải về
Số: 773-CV/TĐTN-BTG 04/06/2019

Công văn V/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Đoàn...

Tải về
Số: 772-CV/TĐTN – TNNTCN&ĐT 04/06/2019

Công văn V/v tham gia Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo...

Tải về
Số: 112 CV/UBH 03/06/2019

Công văn V/v đăng ký thời gian Đại hội và duyệt văn kiện Đại...

Tải về
Số: 113 /CV-UBH 03/06/2019

Công văn V/v rà soát tổ chức và hoạt động đối với tổ chức...

Tải về
Số: 765 CV/TĐTN-TNNTCN&ĐT 30/05/2019

Công văn V/v tăng cường kiểm soát tôm càng đỏ xâm nhập vào...

Tải về
Số: 766/TĐTN-TNNTCNĐT 30/05/2019

Công văn V/v tăng cường thực hiện các giải pháp phòng,...

Tải về
Số: 767-CV/TĐTN–TNNTCN&ĐT 30/05/2019

Công văn triển khai Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT

Tải về
1 2 3 4  Trang sau
 

Tin tiêu điểm

Xây dựng Đảng
TW Đoàn
TW Hội LHTN VN
Truyền hình thanh niên Điện Biên
Hệ thống văn bản
Tuổi trẻ và pháp luật
Tuổi trẻ với khoa học công nghệ

Video

Album ảnh

Thăm dò ý kiến

Theo bạn công tác Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh hiện nay có hiệu quả và sát với tình hình hiện nay không?

Rất hiệu quả

Hiệu quả

Không hiệu quả

Ý kiến khác

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 2


Hôm nayHôm nay : 789

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2354

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3192369