11:34 ICT Thứ ba, 06/12/2022
Chào mừng các bạn đến với Website tỉnh đoàn Điện Biên!

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT SITE

huy hiệu đoàn
Cập nhật thông tin mới covid-19
Khởi sự doanh nghiệp
TW Hội DNT VN
TW Hội TTT VN
VNPT

Trang nhất » Tin tức » HOẠT ĐỘNG ĐOÀN

Nhân rộng mô hình hiệu quả trong sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy các cấp bộ Đoàn và mô hình tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư

Thứ ba - 08/11/2022 14:32
Năm 2022, thực hiện chủ đề công tác năm “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn dân cư toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả trong tổ chức bộ máy và mô hình tổ chức trên địa bàn dân cư, cụ thể: 

Ban hành hướng dẫn giai đoạn xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”:

Nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả và bám sát nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” với nhiều giải pháp đem lại hiệu quả tích cực.

Từ năm 2018, thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TWĐTN-BTC của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, ngày 29/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 15 HD/TĐTN-TCKT, ngày 04/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên về xây dựng tổ chức đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022. Đến nay, sau 5 năm thực hiện kế hoạch các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai mô hình “3 chủ động” trên nhiều mặt, tạo chuyển biến tích cực trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, cũng như công tác đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên.
 

Đoàn cơ sở chủ động trong việc thực hiện chương trình công tác Đoàn
và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

Mô hình cơ sở đoàn “3 chủ động” được Tỉnh đoàn Điện Biên triển khai đến 100% cơ sở đoàn trên địa bàn với các nội dung: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức liên quan.

Năm 2022, Điện Biên có 16 đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc với 186/186 Đoàn cơ sở được công nhận đoàn cơ sở 3 chủ động.

Qua việc nhân rộng mô hình Đoàn cơ sở 3 chủ động các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt vai trò giáo dục, đồng hành với đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Hệ thống tổ chức cơ sở Đoàn được củng cố, chất lượng sinh hoạt Đoàn từng bước được quan tâm, đổi mới, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên thanh niên.

Đẩy mạnh việc thực hiện sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm:

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai đến các cấp bộ Đoàn, 100% các Chi đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức. Các buổi sinh hoạt chi đoàn được tổ chức phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên. Nội dung sinh hoạt chi đoàn đảm bảo đúng định hướng và có trọng tâm, như: Tuyên truyền về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về Đảng và Bác Hồ. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên qua các tấm gương anh hùng trẻ tuổi và các gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu tại địa phương, đơn vị. Tuyên truyền, thông tin về những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh Điện Biên trong năm 2022, công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19; về Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham gia đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 91 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Kết hợp việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm với phát động đoàn viên thi đua chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bằng việc đăng ký thực hiện những công trình, phần việc cụ thể.

Qua đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, đã giúp mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc về lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn trong suốt 91 năm qua, từ đó khẳng định vị trí, vai trò, niềm vinh dự khi là người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đặc biệt thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Đây là một hoạt động sinh hoạt mang tính chính trị sâu rộng giúp bồi đắp niềm tin, nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, thanh thiếu nhi. Từ đó khơi gợi niềm tin, tự hào: “Tôi - Người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”; đồng thời tạo ra lớp thanh niên có đạo đức, trình độ, kỹ năng góp phần chung tay xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng phát triển.


Tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm.

Đẩy mạnh thực hiện chủ trưởng bầu Phó Bí thư Kiêm nhiệm:

Thực hiện Hướng dẫn số 119-HD/TĐTN-XDĐ ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Tinh đoàn Điện Biên về Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, Ban Chấp hành Tinh đoàn có hướng dẫn thực hiện việc bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm tại các cơ sở Đoàn (xã, phường, thị trấn) và đoàn cấp huyện.


Huyện đoàn Tuần Giáo thực hiện chủ trương bầu Phó Bí thư
Kiêm nhiệm là
Bí thư Đoàn Công an huyện.

Việc thực hiện chủ trương Phó Bí thư kiêm nhiệm được áp dụng đối với các địa bàn, đơn vị có số lượng đoàn viên lớn, phân tán, hoặc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đoàn cần phát huy thêm cơ cấu tại các tổ chức, cơ quan để thúc đẩy công tác Đoàn, phù hợp với đặc điểm địa phương.

Về Quy trình thực hiện: (1) Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành báo cáo cấp ủy củng cấp về chủ trương và dự kiến nhân sự giới thiệu bầu Phó Bí thư đoàn kiêm nhiệm; (2) Ban Thưởng vụ hoặc Ban Chấp hành có văn bản trao đổi với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị nơi cá nhân dự kiến bầu Phó Bí thư kiêm nhiệm đang công tác; (3) Ban Chấp hành thực hiện theo quy trình giới thiệu nhân sự đối với chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm (thực hiện theo Hướng dẫn số 119-HD/TĐTN-XDĐ ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Tinh đoàn); (4) Ban Chấp hành tổng hợp nhân sự trong danh sách giới thiệu bầu Phó Bí thư và trình Đại hội để cho ý kiến về các Đề án nhân sự đại hội.
 

Huyện đoàn Nậm Pồ thực hiện chủ trương bầu Phó Bí thư Kiêm nhiệm
Bí thư Đoàn Công an huyện.
 
Theo đó, đến nay đã có 02 đơn vị Đoàn cấp huyện bầu Phó Bí thư kiêm nhiệm theo chủ trương mới của Trung ương Đoàn trong kế hoạch 411-KH/TWĐTN-BTC (Huyện đoàn Tuần Giáo, Nậm Pồ); 76/129 đơn vị xã, phường, thị trấn bầu PBT kiêm nhiệm.


Đoàn phường Thanh Bình, Thành đoàn Điện Biên Phủ thực hiện chủ trương bầu Phó Bí thư Kiêm nhiệm.


Đoàn xã Hua Thanh, Huyện đoàn Điện Biên thực hiện chủ trương bầu Phó Bí thư Kiêm nhiệm.

 
Đoàn xã Mường Đăng, Huyện đoàn Mường Ảng thực hiện chủ trương bầu Phó Bí thư Kiêm nhiệm.
 

Đoàn xã Trung Thu, Huyện đoàn Tủa Chùa thực hiện chủ trương bầu Phó Bí thư Kiêm nhiệm.

Việc thực hiện chủ trương bầu bổ sung chức danh Phó bí thư kiêm nhiệm đã góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt ở cấp cơ sở trong điều kiện thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. Đồng thời, tạo nguồn cán bộ có năng lực, kỹ năng nghiệp vụ trong các cơ sở đoàn; phát huy được sức trẻ, sự sáng tạo của đoàn viên trên tất cả các lĩnh vực qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổ  chức đoàn, thực hiện tốt chủ trương xây dựng Chi đoàn mạnh, Đoàn cơ sở “3 chủ động” , đặc biệt góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới.

Tác giả bài viết: Ngọc Mai - Ban Xây dựng Đoàn

Nguồn tin: tinhdoandienbien.vn (Lê Phong)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN TIÊU ĐIỂM

app đoàn thanh niên
Xây dựng Đảng
Tuổi trẻ Việt Nam Tiên phong- Bản lĩnh - Đoàn kết
TW Đoàn
TW Hội LHTN VN
Truyền hình thanh niên Điện Biên
Hệ thống văn bản
Tuổi trẻ và pháp luật
Tuổi trẻ với khoa học công nghệ

VIDEO

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 214

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5470

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5183104