Hội LHTN Việt Nam huyện Mường Ảng Hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tính đến ngày 26/4/2019, 10/10 Hội xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Ảng đã hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 
Trong thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng, Ủy ban Hội huyện đã xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Mường Ảng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ngày 02/4/2019, Ủy ban Hội huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở tại Hội xã Ẳng Cang để rút kinh nghiệm. Sau Đại hội điểm, tiếp tục chỉ đạo Đại hội đối với Hội các xã, thị trấn còn lại đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. 


Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam xã Ẳng Cang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại Đại hội cấp cơ sở, Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế; rút Ra bài học kinh nghiệm trong thực tiễn công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019. Xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội trong nhiệm kỳ mới. Hiệp thương chọn cử những cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu, đảm bảo tiêu chuẩn tham gia Ủy ban Hội cấp mình; chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp huyện.


Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Xuân Lao lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Thông qua Đại hội tạo đợt sinh hoạt chính trị và phong trào thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ, tăng cường mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội ở cơ sở.

Ngay sau khi hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở, Ủy ban Hội huyện tích cực chuẩn bị nhân sự, văn kiện và các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội cấp huyện, dự kiến tổ chức trong tháng 8/2019, đúng váo dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9./.

Tác giả bài viết: Hải Yến - Huyện đoàn Mường Ảng

Nguồn tin: tinhdoandienbien.vn (Lê Phong)